Ochrana osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů 

V současné době vás budeme kontaktovat ohledně změn v regulaci ochrany osobních údajů, která vstoupí v platnost dne 25. května 2018. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) je navrženo tak, aby vám poskytlo větší kontrolu nad tím, jak se s vašimi osobními údaji nakládá.

Chceme, abyste byli přesvědčeni, že vaše údaje jsou u nás v bezpečí a používáme je  k tomu, abychom vám mohli nabídnout lepší produkty a služby.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Pokud si kupující nepřeje, aby prodávající dále vedl jeho uživatelský účet, může požádat o zrušení uživatelského účtu emailem.

Firma J.Pavel se jako provozovatel internetového obchodu s dřevěnými hračkami tímto prohlašuje a zavazuje se, že svěřená osobní data nebude bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data ke komerční nabídce nesouvisející s propagací internetového obchodu J.Pavel WOODEN-TOYS. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

V Hradci Králové dne 24.05. 2018

Používá se opensource systém OpenCart
Podpora Opencart
Wooden toys - Dřevěné hračky © 2018